27 พฤษภาคม 2560 | 02:55
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ติดต่อโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สาส์นจากผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริการ
กลุ่มโรงเรียนโชคชัย
 

การศึกษา คือ ชีวิต เพราะชีวิต คือ การศึกษา คนเราจึงหยุดนิ่ง หรือ หยุดการเรียนรู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ และนอกระบบก็ตาม ซึ่งการมีรากฐานการศึกษาที่ดี ย่อมส่งผลให้คนเรามีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

กว่า 30 ปี ที่ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ พรพิมล แซ่ซี่ ได้ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ ให้กับการศึกษาของเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจุบันกลุ่มโรงเรียนโชคชัย สามารถขยายการดำเนินการได้ถึง 5 สาขาด้วยกัน

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 1 (ห้วยขวาง)
จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กในอาคารที่เป็นห้องแถว บริเวณโชคชัยสี่ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อความต้องการของผู้ปกครอง เพิ่มมากขึ้น อนุบาลโชคชัยจึงถือกำเนิดขึ้น ในปีพุทธศักราช 2531 นั่นคือ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยห้วยขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 535/53 ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 15 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10230 โดยเปิดสอนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 2 (ลาดพร้าว)

จากความเอาใจใส่ และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ทางโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเสมอมา ทางผู้รับใบอนุญาต จึงได้ขยายโกาสทางการศึกษา จากเขตห้วยขวาง มาเปิดอนุบาลขึ้นเป็นสาขาที่สอง
นั่นคือ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว ในปีพุทธศักราช 2539โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 3 (กระบี่)
ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ทางโรงเรียนมีพัฒนาการเรื่อยมา จนได้รับการยอมรับจากสังคม และผู้ปกครอง จากการทำงานหนักของบุคลากรทุกฝ่าย ดังนั้นเพื่อขยายฐานการศึกษาให้กว้างไกลจากเมืองหลวงสู่ต่างจังหวัด ผู้รับใบอนุญาตจึงได้เปิดโรงเรียนขึ้นเป็นสาขาที่สาม ในปี พุทธศักราช 2542 คือ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง ตั้งอยู่เลขที่ 371-372 หมู่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

โรงเรียนโชคชัย
จากความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน กอรปกับเจตจำนงของผู้ปกครองที่ต้องการให้ทางโรงเรียนขยายการเปิดสอนจากระดับอนุบาลศึกษาเป็นประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2544 ผู้รับใบอนุญาตจึงได้เปิดดำเนินการ โรงเรียนโชคชัย ระดับประถมศึกษาขึ้น เป็นสาขาที่สี่ ของกลุ่มโรงเรียนโชคชัย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว โดยตั้งอยู่เลขที่ 17/144 ถ.สุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโชคชัยรังสิต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการได้ทำงานสอดรับกันเป็นอย่างดี และจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวนโยบายของชาติ และเมื่อภาคสังคม ชุมชน เกิดการขยายตัว ทางผู้รับใบอนุญาตจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโรงเรียนในย่านชานเมืองที่ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากนัก ดังนั้นในปี 2548 โรงเรียนโชคชัยรังสิต จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นสาขาที่ห้า ของกลุ่มโรงเรียนโชคชัย โดยเปิดสอนระดับอนุบาล และประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองสาม ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มโรงเรียนโชคชัยทุกสาขา แม้ว่าจะตั้งอยู่ห่างไกล และต่างสถานที่กัน แต่ทุกสาขาจะอบอวลไปด้วยความอบอุ่น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรทุกคน มีบรรยากาศของสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถเป็นไปตามวัย เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 
<พฤษภาคม 2560>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

 ระบุ ชื่อของท่าน :

ระบุ e-mail :
 
 
 
 ระบุบสาขาที่ต้องการ
 
 
 


 
 
 
 


Copyright © 2005 :: www.chokchai.ac.th :: All Rights Reserved.E-mail : info@chokchai.ac.th